Rakentaminen ei sujuisi ilman osaavaa työmaahenkilökuntaa. Työmailla voi törmätä mm. sähköasentajiin, putkimiehiin, valvojiin, työnjohtajiin ja moniin muihin ammattilaisiin. Kuuman sairaalan pääurakoitsijana toimii Lujatalo Oy ja työnjohtaja Sami Huotari ehti vaihtaa muutaman sanan työstään aamun aikana.

Sami on toiminut Kuumassa sairaalassa työnjohtajana rakentamisen alusta lähtien. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. työnohjaaminen, materiaalin hankinta sekä henkilöstöasiat. Vastuualueena on Kuuman sairaalan sisäpuoliset työt sisältäen puhtaudenvalvonnan ja työturvallisuuden.

sami

Työn haastaviin puoliin kuuluu työskentely toiminnassa olevan sairaalan ympärillä. Positiivisen yllätyksen on tuonut se, kuinka helposti asioiden yhteensovittaminen onnistuu sairaalahenkilökunnan kanssa haasteista huolimatta. Samin mukaan työssä hyvää onkin erilaisten ihmisten kanssa työskentely.

Kuuma 4

Miten sitten täysin erilaisesta maailmasta tuleva rakennusalan ammattilainen on kokenut hankkeessa työskentelyn? "Kaikkiaan sairaalarakentaminen on mielenkiintoinen ja haastava kokemus. Se mahdollistaa uusiin ihmisiin ja uuteen ympäristöön tutustumisen. Odotukset uuden oppimisesta ovat täyttyneet", Sami kertoo.

Henkiloêstoê 2Kati Korhonen, suunnittelukoordinaattori

Mari 1Mari Hytönen, hankesihteeri