Esper-hankkeessa valmistuu ensi keväänä kaksi isoa rakennuskokonaisuutta; Kuuma sairaala ja Perhetalo. Rakennusten valmistumisen myötä on edessä myös kaksi isoa muuttoa, kun eri yksiköt muuttavat uusiin tiloihin.

Muuttojen suunnittelu on aloitettu eri yksiköiden yhteisessä muuttotyöryhmässä syksyllä 2017. Muuttotyöryhmän tarkoituksena on tiedottaa yksiköitä rakentamisen aikatauluista  ja kertoa tulevista, muuttoihin liittyvistä tehtävistä, mutta ennen kaikkea yhdessä miettiä muuttojen mukanaan tuomia haasteita.

Muuttotyöryhmän vetäjinä toimivat Esper-hankkeen suunnittelukoordinaattorit, joilla on ajankohtainen tieto tarvittavista asioista, kuten rakennusten valmistumisaikataulusta. Muuttoryhmän ja suunnittelukoordinaattoreiden lisäksi muuttoihin liittyvää käytännön työtä varten yksiköistä valitaan muuttokoordinaattorit.

Uusien tilojen myötä käyttöön tulee myös uutta tekniikkaa ja laitteita. Tätä varten käyttäjille järjestetään koulutukset tiloista sekä kootaan tilojen käytön käsikirja. Käsikirja sisältää kuvien kera mm. eri laitteiden käyttöohjeet.

Perhe 2
Perhetalon julkisivu Pirttiniemenkadulta katsottuna.

Heidi Korhonen aloitti päivystyksen muuttokoordinaattorina maaliskuun alussa. Hän koordinoi päivystyksen uusien tilojen käyttöönottoa ja päivystysosaston muuton elo-syyskuun vaihteessa.

Heidin mukaan muuttokoordinaattorilla tulee olla laaja-alainen näkemys yksikkönsä toiminnasta sekä mielellään myös kokemusta hoitotyöstä. Haittaa ei ole myöskään hyvästä hahmotuskyvystä, napakkuudesta ja periksiantamattomuudesta.

 MG 0328 ESSOTE paivystys osasto vaisto tilat heidi korhonen 200818
Muuttokoordinaattori Heidi Korhonen.

Muuttokoordinaattorin työlista on pitkä ja selvitettäviä asioita on lukuisia. Tehtävänä voi olla kaikkea yksittäisen hanskatelineen kiinnittämisestä aina koulutuksiin ja monien yhteistyötahojen aikataulujen yhteensovittamiseen.

- Vastuultaan isoin tehtävä on kokonaisuuden hallinta, että tilat ovat siinä kunnossa, että hektistä päivystyksellistä hoitotyötä voidaan tiloissa tehdä. Kriittisten asioiden on toimittava koko ajan ja valmiustaso ei voi laskea hetkeksikään, Heidi kertoo oman yksikkönsä muutosta.

Rakentamisen ohella myös muutoissa on monia yhteistyötahoja. Oman organisaation lisäksi yhteistyössä tulee toimia muun muassa urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden ja laitetoimittajien kanssa.

IMG 3492
Suunnittelukoordinaattori Kati Korhonen kiinnittämässä puuttuvaa opastetarraa.

Heidin mukaan työ vaatii aikaa ja keskittymistä, kykyä verkostoitua ja luoda suhteita, keskeneräisyyttä täytyy voida hyväksyä ja pitkää pinnaa olisi hyvä löytyä. Heidi toimii jatkossa vs. apulaisosastonhoitajana monitoimijapäivystyksessä muuttokoordinaattorin toimen lisäksi.

- Olen äärimmäisen mielelläni myös konsultoitavissa, tämä lausahdus kannattaa tulevien muuttokoordinaattoreiden muistaa ja kääntyä tarvittaessa Heidin puoleen.

Mari 1Mari Hytönen, hankesihteeri

Henkiloêstoê 2Kati Korhonen, suunnittelukoordinaattori

Helena 2Helena Merikoski, suunnittelukoordinaattori